Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Ramar för utgiftsområdena 13 och 14 (AU1y)
Justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: LD

2. Höständringsbudgeten
Justering (protokollsutdrag)
Prop. 2011/12:2 och motion
Föredragande: LB

3. Kanslimeddelanden

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till yttr. 2011/12:AU1y
Punkt 2 Utkast till yttr. över höständringsbudget
genom protokollsutdrag
Punkt 6 Protokoll (skickas endast elektroniskt)