Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Beredning
Prop. 2011/12:1 UO13 och motioner
Föredragande: LF

2. EU-förslag om ny ESF-förordning
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 607

Föredragande: EMD

3. EU-förslag om ny EGF-förordning
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 608

Föredragande: EMD

4. EU-förslag om förordning om PSCI
Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 609
Föredragande: EMD

5. Kanslimeddelanden

6. EU-information från kansliet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november kl. 09.30 forts.Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 PM
Punkt 2-4 KOM(2011) 607, KOM(2011) 608, KOM(2011) 609
och underlags-PM (PM skickas endast elektroniskt)
Punkt 8 Protokoll (skickas endast elektroniskt)