Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:7 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Torsdag 2011-11-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Överläggning, sysselsättningsriktlinjerna i Europa 2020-strategin
Statssekreterare Bettina Kashefi

2. Information från Riksbanken
Förste vice riksbankschefen Svante Öberg

3. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Föredragning
Prop. 2011/12:1 UO14, skr. 2010/11:134 och motioner
Föredragande: LD, EMD

4. Kanslimeddelanden

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 november 2011 kl. 11.00 (ev.)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 a) PM, b) utkast till rådsslutsatser, c) bidrag till rådsslutsatserna från kommittén för social trygghet, d) analytisk rapport från sysselsättningskommittén (endast elektroniskt)
Punkt 3 PM
Punkt 7 Protokoll 2011/12:6 (skickas elektroniskt)