Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2011-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)
Justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: LF

2. Subsidiaritetsprövning, ny ESF-förordning (Socialfonden)
Fortsatt föredragning
KOM(2011) 607
Föredragande: EMD

3. Subsidiaritetsprövning, ny EGF-förordning (Globaliseringsfonden)
Fortsatt föredragning
KOM(2011) 608

Föredragande: EMD

4. Subsidiaritetsprövning, förordning om PSCI (Social innovation)
Fortsatt föredragning
KOM(2011) 609

Föredragande: EMD

5. Kanslimeddelanden

6. EU-information från kansliet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2011 kl. 11.00 forts.Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till betänkande 2011/12:AU1
Punkt 2 Fakta-PM ESF (skickas endast elektroniskt,
även utskickad mån 14 nov)
Punkt 3 Fakta-PM EGF (skickas endast elektroniskt,
även utskickad mån 14 nov)
Punkt 4 Fakta-PM PSCI (skickas endast elektroniskt,
även utskickad mån 14 nov)
Punkt 5 Protokoll 2011/12:7 (skickas endast elektroniskt)