Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-19 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av ett antal
arbetsmiljödirektiv för att anpassa dem till en förordning
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Föredragning
COM(2013) 102
Föredragande: LB

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella möten och inkommande besök

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 mars 2013 kl. 09.00 seminarium om erfaren arbetskraft (Andrakammarsalen).

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 COM(2013) 102 och föredragnings-PM
Punkt 2 Protokoll 2012/13:21 (skickas endast elektroniskt)