Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-03-26 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information om Europeiska socialfonden
Åsa Lind, generaldirektör ESF-rådet,
Camilla Lehorst, Näringsdepartementet och
Cecilia Eng Jakobsson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Anmälningsskyldighet vid utstationering (AU9)
Föredragning
Prop. 2012/13:71 och motioner
Föredragande: LD

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag
om ändringar i ESF-förordningen rörande
sysselsättningsinitiativet för ungdomar

Föredragning
COM(2013) 144 och COM(2013) 145
Föredragande: LD

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök
- Beslut om ev. deltagande vid ett interparlamentariskt utskottsmöte
om ungdomsarbetslöshet, SME, företagande och innovation i Dublin den 28-29 april 2013.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 2 Föredragnings-PM
Punkt 3 COM(2013) 144, COM(2013) 145
och föredragnings-PM
Punkt 4 Protokoll 2012/13:22 (skickas endast elektroniskt)