Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-04-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Framtidskommissionen
Huvudsekreteraren Jesper Strömbäck

2. Information från regeringen
Statsrådet Hillevi Engström, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Arbetsrätt (AU8)
Justering
Motioner från den allmänna motionstiden 2012/13
Föredragande: CB

4. Subsidiaritetsprövning
Förslag om ändring av ett antal arbetsmiljödirektiv för att anpassa dem till en förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Beslut
COM(2013) 102
Föredragande: LB

5. Subsidiaritetsprövning
Kommissionens förslag om ändringar i ESF-förordningen rörande sysselsättningsinitiativet för ungdomar
Fortsatt beredning
COM(2013) 144, COM(2013) 145 och COM(2013) 146
Föredragande: LD

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Internationella möten och inkommande besök

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 april 2013 kl. 10.00.Bilagor


Sammanträdesplan
Inkomna EU-dokument mars 2013 (skickas endast elektroniskt)
Ärendeplan april-juni 2013
Punkt 3 Utkast till betänkande AU8
Punkt 4 Utkast till protokollsutdrag
Punkt 5 Regeringens subsidiaritetsbedömning och uppdaterad
föredragnings-PM
Punkt 6 Protokoll 2012/13:24 (skickas separat)