Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från regeringen
Statsrådet Erik Ullenhag, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU och ev. föredragning
Skr. 2012/13:75
Föredragande: LB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 3 Föredragnings-PM
Punkt 4 Protokoll 2012/13:26 (skickas endast elektroniskt)