Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektören Pia Enochsson

2. Information från Pensionsåldersutredningen
Särskilda utredaren Ingemar Eriksson

3. Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda genom företagande (AU12)
Föredragning
Skr. 2012/13:146 och motion
Föredragande: LF

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj 2013 kl. 10.00.Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 3 Föredragnings-PM
Punkt 4 Protokoll 2012/13:30 (skickas endast elektroniskt)