Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning
Förslag om ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar
Statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Överläggning
Ändrat förslag till direktiv om tjänstepension
Statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010, m.m. (AU10)
Justering
Skr. 2011/12:174 och motioner
Föredragande: LF

4. 2013 års vårproposition (AU7y)
Justering
Prop. 2012/13:100 och motioner
Föredragande: LF

5. Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (AU8y)
Justering
Prop. 2012/13:125 och motioner
Föredragande: BL

6. Information från IFAU
Generaldirektören Olof Åslund

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Internationella möten och inkommande besök

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 COM(2013) 102 (skickas endast
elektroniskt) och 2012/13:FPM88
Punkt 2 KOM(2007) 603, 2007/08:FPM27, överläggnings-PM
november 2012 (skickas endast elektroniskt) och
överläggnings-PM
Punkt 3 Utkast till betänkande AU10
Punkt 4 Utkast till yttrande AU7y
Punkt 5 Utkast till yttrande AU8y
Punkt 7 Protokoll 2012/13:31 (skickas endast elektroniskt)