Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-30 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. EU-Information från arbetsmarknadens parter
Karl-Petter Thorwaldsson, LO
Eva Nordmark, TCO
Göran Arrius, Saco
Sverker Rudeberg, Svenskt Näringsliv
Lennart Gabrielsson, SKL
Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket

2. Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna, m.m. (AU11)
Justering
Prop. 2012/13:143 och motioner
Föredragande: BL

3. Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
COM(2013) 236
Föredragande: LB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 2 Utkast till betänkande AU11
Punkt 3 Regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
(som överlämnades vid sammanträdet den 28 maj)
Punkt 4 Protokoll 2012/13:33 (skickas endast elektroniskt)