Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:45

Torsdag 2013-06-13 kl. 08:45

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-06-13 08:45
Plats: RÖ 5-38

1. Beredningsfrågor inför ev. EU-ärenden under sommaren

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella möten och inkommande besök

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tid för nästa sammanträde meddelas senare.


Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 2 Protokoll 2012/13:35 (skickas endast elektroniskt)