Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:37 Tisdag 2013-08-20 kl. 09:00

Tisdag 2013-08-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-08-20 09:00
Plats: RÖ 5-38

1. Förslag till beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2013) 430
Föredragande: AHS

2. Kanslimeddelanden

3. Internationella möten och inkommande besök
Inbjudan till seminarium om den europeiska sociala stadgan
och frågan om att förbättra arbetsvillkoren för unga arbetstagare
den 18 oktober 2013 i Paris,
Inbjudan till en konferens om kvinnor i Latinamerika och Karibien
den 15-18 oktober 2013 i Santo Domingo,
- ev. beslut om deltagande

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 september kl. 11.00.

Bilagor


Inkomna EU-dokument juni-augusti 2013 (skickas endast elektroniskt)
Punkt 1 COM(2013) 430, 2012/13:FPM137 och föredragnings-PM
Punkt 3 Inbjudningar (skickas endast elektroniskt)