Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-09-05 kl. 11:00

Torsdag 2013-09-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-09-05 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare
Överläggning med regeringen
Statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Förslag till beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Överläggning med regeringen
Statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella möten och inkommande besök

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1 COM(2013) 236 (skickas endast elektroniskt),
2012/13:FPM109 och överläggnings-PM
Punkt 2 COM(2013) 430 (skickas endast elektroniskt),
2012/13:FPM137 och överläggnings-PM
Punkt 3 Protokoll 2012/13:37 (skickas endast elektroniskt)
Punkt 6 Framställan om Arbetsförmedlingen