Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-03 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Gymnasial lärlingsanställning (AU3y)
Justering
Prop. 2013/14:80 och motioner
Föredragande: BL

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2013/14:115 och motioner
Föredragande: LD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella möten och inkommande besök

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 april 2014 kl. 11.00.

Bilagor