Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:30

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:30

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-08 11:30
Plats: RÖ 5-38

1. Aktuella frågor
Information från regeringen
Statsrådet Erik Ullenhag

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2013/14:75 och motioner
Föredragande: BL

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella möten och inkommande besök

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00.

Bilagor