Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Direktivet om genomförande av utstationeringsdirektivet
Information från regeringen
Kanslirådet Karin Söderberg

2. Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Proposition 213/14:191 och motioner
Föredragande: LD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella möten och inkommande besök

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj kl. 11.00

Bilagor