Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)
Föredragning
Proposition 2013/14:198 och motioner
Föredragande: BL

2. Förslag om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete
Subsidiaritetsprövning
KOM (2014) 221
Föredragande: MS

3. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2013/14: 99 och motioner
Föredragande: LD

4. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2013/14:101 och motioner
Föredragande: LD

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Internationella möten och inkommande besök

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj kl. 10.00

Bilagor