Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-05-08 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (AU6y)
Justering
Proposition 2013/14:191 och motioner
Föredragande: LD

2. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)
Uppvaktning från Handikappförbunden
Ordförande Ingrid Burman

3. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. (AU9)
Föredragning
Proposition 2013/14:104 och motioner
Föredragande: LF

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 maj kl. 11.00

9.

Bilagor