Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-05-13 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete
Överläggning med regeringen
Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Rådsslutsatser om integration av tredjelandsmedborgare i EU
Överläggning med regeringen
Statssekreteraren Jan-Ove Jerrestål, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM (2014) 221
Föredragande: MS

4. 2014 års vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2013/14:100 och motioner
Föredragande: LD

5. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)
Fortsatt beredning
Proposition 2013/14:198 och motioner
Föredragande: BL

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Internationella möten och inkommande besök

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj kl. 09.30Bilagor