Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektör Mikael Sjöberg

2. 2014 års vårproposition (AU5y)
Justering
Proposition 2013/14:100 och motioner
Föredragande: LD

3. Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända (AU10)
Föredragning
Skrivelse 2013/14:199 och motioner
Föredragande: LD

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 juni kl. 10.00


Bilagor