Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-06-05 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid?
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren

2. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)
Justering
Proposition 2013/14:198 och motioner
Föredragande: BL

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella möten och inkommande besök

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 juni kl. 08.00


Bilagor