Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 5-38

1. Insatser för vissa nyalända invandrares etablering m.m. (AU9)
Justering
Proposition 2013/14:104 och motioner
Föredragande: LF

2. Subventionerade anställningar för nyanlända (AU10)
Justering
Skrivelse 2013/14:199 och motioner
Föredragande LD

3. Beredningsfrågor inför ev. EU-ärenden under sommaren

4. Den europeiska planeringsterminen 2014: Förslag till landsspecifika rekommendationer m.m.
Information från regeringen
Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Internationella möten och inkommande besök

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträdeBilagor