Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2014-12-09 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)
Justering
Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner
Föredragande: TP

2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 14 och motioner
Föredragande: BL och MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 11 december 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2014/15:AU1
Punkt 2: Föredragnings-PM
Punkt 3: Protokoll 2014/15:10