Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-02-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2015-02-05 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Översynen av Arbetsförmedlingen (AU6)
Fortsatt beredning av frågan om utskottsinitiativ
samt justering av förslag till betänkande
Föredragande: MB

2. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU3)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: TP

3. Arbetsrätt (AU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2014/15:AU6
Punkt 2: Föredragnings-PM (AU3) (oförändrad)
Punkt 3:
-Föredragnings-PM (AU4)
-Motionshäfte Del 1 nr 68-1908
-Motionshäfte Del 2 nr 1926-2960
Punkt 4: Protokoll 2014/15:16