Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2015-02-12 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Diskrimineringsombudsmannen
Generaldirektören Agneta Broberg

2. Arbetsmarknad (AU5)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

3. Öppet hus i riksdagen den 14 mars 2015
Information, ev. beslut om deltagande

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2:
-Föredragnings-PM (AU5)
-Motionshäfte Del 1 nr 63-1697
-Motionshäfte Del 2 nr 1715-2991
Punkt 3: PM från projektledaren
Punkt 4: Protokoll 2014/15:17