Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19
Datum och tid: 2015-02-19 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsförmedlingens arbete vid varsel (RiR 2014:27)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren m.fl.

2. Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars -
omskolad till arbete? (RiR 2015:1)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren m.fl.

3. Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU3)
Justering
Motioner
Föredragande: TP

4. Ändring av EFS-förordningen rörande
sysselsättningsinitiativet för unga
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
KOM (2015) 46
Föredragande: MS

5. Justering av protokoll

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 3 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU3
Punkt 4:
-Föredragnings-PM
-KOM (2015) 46
Punkt 5: Protokoll 2014/15:18