Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-03-05 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Nyanländas etablering och kommunernas roll i
arbetsmarknadspolitiken
Information från Sveriges Kommuner och Landsting
Verkställande direktör Håkan Sörman m.fl.

2. Arbetsrätt (AU4)
Justering
Motioner
Föredragande: BL

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från ordförandekonferensen i Riga
den 22-23 februari 2015
Återrapport från OECD Parliamentary Days
i Paris den 25-27 februari 2015

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU4
Punkt 3: Protokoll 2014/15:19