Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-03-10 11:00
Plats: N3-04 Skandiasalen

1. Parlamentariska socialförsäkrings-
utredningen (PSFU)
Information (gemensamt med socialförsäkringsutskottet)
Kommitténs ordförande Gunnar Axén

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Slutbetänkande SOU 2015:21 Del 1
-Slutbetänkande SOU 2015:21 Del 2