Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-03-12 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsmarknadspolitik (AU5)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från Europaparlamentets interparlamentariska
möte om Empowering women and girls through education i
Bryssel den 5 mars 2015

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU5
Punkt 2: Protokoll 2014/15:20, protokoll 2014/15:21