Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-03-19 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)
Beredning
Skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter
av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner
Föredragande: MB

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från FN:s kvinnokommissions möte
i New York den 9-13 mars 2015

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
-Föredragnings-PM (AU7)
-Motionshäfte
Punkt 2: Protokoll 2014/15:22