Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-03-24 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Förslag om nya sysselsättningsriktlinjer
Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Effekter av yrkeshögskoleutbildning
Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektören Thomas Persson m.fl.

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
ILO:s arbetskonferens i Genève i juni 2015
Fråga om deltagande, ev. beslut

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Meddelas vid senare tillfälle

Bilagor


Punkt 1:
-Överläggnings-PM
-Kommissionens förslag KOM(2015) 98
-Bilaga till KOM(2015) 98
Punkt 3: Protokoll 2014/15:23