Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-04-09 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)
Justering
Skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter
av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner
Föredragande: MB

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: AHS

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU7
Punkt 2:
-Protokollsutdrag 2014/15:22 från UU
-Utdrag ur skr. 2014/15:65
Punkt 3: Protokoll 2014/15:24