Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Översyn av utstationeringsdirektivet inom
ramen för EU-kommissionens aviserade förslag om
arbetskraftens rörlighet

Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Överläggnings-PM
Punkt 2: Protokoll 2014/15:27