Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-05-07 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsförmedlingen (AU11)
Beredning
Skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport
om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
och motioner
Föredragande: HF

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen 19 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
-Föredragnings-PM (AU11)
-Motionshäfte
Punkt 2: Protokoll 2014/15:28