Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Aktuellt jämställdhetsarbete
Information från regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

2. 2015 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2014/15:100 och motioner
Fråga om yttrande till finansutskottet
Föredragande: MB

3. Vårändringsbudget för 2015
Prop. 2014/15:99 och motioner
Fråga om yttrande till finansutskottet
Föredragande: MB

4. 2015 års ekonomiska vårproposition:
Indelning i utgiftsområden
Prop. 2014/15:100
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: TP

5. Årsredovisning för staten 2014
Skr. 2014/15:101
Fråga om yttrande till finansutskottet
Föredragande: MB

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Internationella konferenser och inkommande besök
Ministerrådets konferens om utnyttjande av arbetskraft inom EU
i Bryssel den 2 juni 2015
Fråga om ev. beslut om deltagande
Föredragande: MS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2:
-Protokollsutdrag 2014/15:36 från FiU
-Föredragnings-PM
-Motionshäfte nr 3087-3092
Punkt 3:
-Protokollsutdrag 2014/15:36 från FiU
-Föredragnings-PM
-Motionshäfte nr 3085-3089
Punkt 4:
-Protokollsutdrag 2014/15:37 från KU
-Föredragnings-PM
Punkt 5:
-Protokollsutdrag 2014/15:36 från FiU
-Utdrag ur skr. 2014/15:101
Punkt 6: Protokoll 2014/15:29
Punkt 8:
-Inbjudan
-Program