Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. 2015 års ekonomiska vårproposition (AU3y)
Prop. 2014/15:100 och motioner
Justering
Föredragande: MB

2. Vårändringsbudget för 2015 (AU4y)
Prop. 2014/15:99 och motioner
Justering
Föredragande: MB

3. 2015 års ekonomiska vårproposition:
Indelning i utgiftsområden (AU5y)
Prop. 2014/15:100
Justering
Föredragande: TP

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till yttrande 2014/15:AU4y
Punkt 3: Förslag till yttrande 2014/15:AU5y
Punkt 4: Protokoll 2014/15:30