Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-05-28 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsmiljö (AU8)
Motioner
Justering
Föredragande: HF

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU8
Punkt 2: Protokoll 2014/15:31