Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. EU:s s.k. antidiskrimineringsdirektiv
Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: EPSCO-dagordningen
Punkt 3: Protokoll 2014/15:32