Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-06-04 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Integration (AU9)
Justering
Skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och
det civila samhället i integrationsarbetet
Skr. 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata
och utveckla nyanländas kompetens
Skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om
etableringslotsar
Skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga
insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
samt motioner
Föredragande: TP

2. Arbetsförmedlingen (AU11)
Justering
Skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om
Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. och motioner
Föredragande: HF

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från ministerrådets konferens i Bryssel den 2 juni 2015
om utnyttjande av arbetskraft i EU

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU9
Punkt 2:
-Tablå
-Förslag till betänkande 2014/15:AU11
Punkt 3: Protokoll 2014/15:33