Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-06-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Regeringens jämställdhetssatsningar –
tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar?
(RiR 2015:13)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg m.fl.

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Återrapport från besök vid ILO:s arbetskonferens,
Genève den 8-10 juni 2015

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Meddelas vid senare tillfälle

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2014/15:34
Punkt 5: Utkast program