Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-08-25 kl. 09:00

Tisdag 2015-08-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-08-25 09:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i
arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor
Överläggning med regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
Utkast rådsslutsatser
Överläggnings-PM
Tidigare rådsslutsatser, antagna i mars 2015