Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2014-11-11 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Rådsslutsatser om uppföljningen av
Pekingplattformen: Uppföljning av Peking+20
Överläggning med regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

2. Information från regeringen
Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
-
Ev. inbjudningar och förfrågningar
- Ev. återrapport från Europarådets konferens i Paris
den 10 november 2014 om den europeiska sociala stadgans
artikel om arbetsmiljö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 november 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Överläggnings-PM
-Utkast rådsslutsatser
-EIGE-rapport
Punkt 3: Protokoll 2014/15:4
Punkt 6: PM Arbetsformer för
arbetsmarknadsutskottet