Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-12-02 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från regeringen
Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

2. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1)
Justering
Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner
Föredragande: TP

3. Deltagande i riksdagens OECD-nätverk

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 december 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2014/15:AU1
Punkt 3: Rev. Kansli-PM
Punkt 4: Protokoll 2014/15:8