Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2015-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-17 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Nyanländas etablering - är statens insatser
effektiva? (RiR 2015:17)

Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Susanne Ackum m.fl.

2. Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars (AU3)
Beredning
Skr. 2014/15:111
Föredragande: MB

3. Kanslimeddelanden

4. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 september 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Föredragnings-PM (AU3)
Punkt 3: PM om aktuella utredningar