Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:14 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14
Datum och tid: 2016-01-19 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen
Generaldirektör Jan-Olof Dahlgren

2. Kommissionens arbetsprogram (AU2y)
Justering
KOM(2015) 610
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till yttrande 2015/16:AU2y
Punkt 3: Protokoll 2015/16:13