Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15
Datum och tid: 2016-01-21 10:00
Plats: RÖ 5-38

Information från Arbetslöshetskassornas
Samorganisation
Ordföranden Harald Petersson

2. Ett gemensamt ansvar för mottagande av
nyanlända (AU4)
Justering
Prop. 2015/16:54 och motioner
Föredragande: MB

3. Skärpta åtgärder mot missbruk av
tidsbegränsade anställningar (AU5)
Beredning
Prop. 2015/16:62 och motioner
Föredragande: BL

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2015/16:2327
yrkandet av Pia Hallström (M) från socialutskottet

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:611
yrkandet av Patrik Engström m.fl. (S) till civilutskottet

6. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:2284
yrkandet av Larry Söder (KD) till socialförsäkringsutskottet

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:3100
yrkandet av Markus Wiechel (SD) till konstitutionsutskottet

8. Justering av protokoll

9. Kanslimeddelanden

10. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:AU4
Punkt 3:
-Föredragnings-PM (AU5)
-Motionshäfte AU5
Punkt 4: Motion 2015/16:2327
Punkt 5: Motion 2015/16:611
Punkt 6: Motion 2015/16:2284
Punkt 7: Motion 2015/163100:
Punkt 8: Protokoll 2015/16:14