Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16
Datum och tid: 2016-01-28 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Regional anpassning av arbetsmarknads-
utbildningen (RiR 2015:22)
Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg m.fl.

2. Integration (AU6)
Beredning
Skr. 2015/16:58 och motioner
Föredragande: MB

3. Arbetsrätt (AU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: BL

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 februari 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2:
-Föredragnings-PM (AU6)
-Motionshäfte AU6
Punkt 3:
-Föredragnings-PM (AU7)
-Motionshäfte AU7
Punkt 4: Protokoll 2015/16:15