Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18
Datum och tid: 2016-02-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Svenska ESF-rådet
(Rådet för Europeiska socialfonden)
Generaldirektör Lars Lööv

2. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade
anställningar (AU5)
Justering
Prop. 2015/16:62 och motioner
Föredragande: BL

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 mars 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:AU5
Punkt 3: Protokoll 2015/16:17