Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19
Datum och tid: 2016-03-10 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från TCO
Ordförande Eva Nordmark

2. Integration (AU6)
Justering
Skr. 2015/16:58 och motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Internationella konferenser och inkommande besök
Fråga om deltagande, ev. beslut

- Interparlamentarisk konferens om Europarådets sociala stadga
och sociala rättigheter i Europa, Turin den 17-18 mars 2016
- Besök från tyska Bundestags utskott för familjefrågor
(gemensamt med SfU), den 7 april 2016 kl.11-12
- Interparlamentariskt möte om CSR och utstationering av
arbetstagare, Paris den 18 maj 2016

Återrapport från Europaparlamentets konferens om kvinnor på flykt,
Bryssel den 3 mars 2016

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:AU6
Punkt 3: Protokoll 2015/16:18
Punkt 4: Reserapport USA
Punkt 5:
-Program
-Förfrågan
-Inbjudan